10
Decembar

Veliki imaju komoditet da nastave sa ubijanjem

Published in Istočna Bosna

Povodom 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava iz Pokreta Majke enklave Srebrenica i Žepa saopćeno je kako ovaj datum rezolucijom Generalne skupštine UN proglašen Danom ljudskih prava te da se ovom rezolucijom se garantuju svim ljudima svijeta jednaka prava.


Budući da su devedesetih u Bosni i Hercegovini prekršena sva ljudska prava, a na osnovu toga Vijeće sigurnosti UN osnovalo Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), upravo s ciljem da kazni počinioce kršenja osnovnih ljudskih prava, MKSJ je uspio, po prvi put u historiji, da privede, a zatim i kazni naredbodavce najtežih krivičnih djela ratnog zločina, kršeći između ostalog i Konvenciju o ljudskim pravima.

 

Međutim, i pored činjenice da su najodgovorniji kažnjeni za počinjena djela, oni su u Bosni i Hecegovini, kao i regiji i dalje heroji, njihova djela se veličaju, njihovi murali se posvećuju, njihov krvavi pir se nastavlja. Zato se pitamo da li je famozna izjava nakon Drugog svjetskog rata, "nikad više", i rezolucija o ljudskim pravima samo paravan za male zajednice naroda, dok veliki imaju komoditet da nastave sa ubijanjem i negiranjem. Pozivamo sve zemlje članice UN da poštuju usvojene rezolucije, saopćeno je iz Udruženja Pokret Majke enklave Srebrenica i Žepa povodom 10. decembra.

Istočna Bosna