- Inicijativa Moja adresa Srebrenica je uputila apelaciju odjeljenju Suda BiH na odluku o raspisivanju ponovljenih izbora u kojoj tražimo da se naša apelacija uvaži i da se ponove izbori i putem pošte. Mi jesmo preživjele žrtve genocida i živimo sa našim traumama ali ostalo nam je dovoljno razuma da razumijemo i znamo da učestvovanje na demokratskim izborima, u kojima je na stotine naših građana u dijaspori uskraćeno za biračko pravo, nema nikakve svrhe niti odražava legitimnu volju svih građana koji imaju pravo glasa za Srebrenicu - poručuju iz Inicijative.

 

Nadalje, ističu da je svima poznato i da su to predočili javnosti, CIK-u i odjeljenju Suda BIH da imaju dovoljno argumenata za poništavanje izbora i putem pošte".

 

- Sve argumente i dokaze smo uložili u našoj žalbi od kašnjenja distribucije izbornog materijala, kašnjenja u dostavi, čak i nakon izbora, pogotovo u prekookeanskim zemljama. Pozivamo Centralnu Izbornu komisiju i Sud BiH da odlučuje u skladu sa našim nepobitnim argumentima. Posebno naglašavamo da Srebrenica nije tek još jedna opština u nizu koja će vama biti tek birokratska formalnost. Srebrenica je svim Bošnjacima sentimentalno i moralno pitanje i nećemo dozvoliti da se zbog propusta institucija, na nedemokratski način i nakon genocida, nama preživjelima nameće nelegitimna vlast onih koji negiraju genocid - poručuju iz Inicijative.