24
Mart

Pobjeda za historiju: Godišnjica operacije oslobađanja Vlašića

Published in BiH

Jedinice 7. korpusa Armije Republike BiH 20. marta 1995. započele su vojnu operaciju s ciljem oslobađanja šireg platoa Vlašića.


Do 24. marta oslobođena je teritorija površine 100 kilometara kvadratnih, pri čemu je najznačajnije bilo oslobađanje platoa Galice na kome se nalazi poznati televizijski relej.

 

"Na Vlašiću se vijori zastava Republike BiH dimenzija”, izvijestili su bh. mediji u trenutku kada su jedinice Armije RBiH oslobodile Vlašić.

 

"Naši borci i starješine pokazali su na tom bojištu vrhunsku ratnu vještinu ali i lukavstvo. Zbog toga su sve naše aktivnosti na Vlašiću bile iznenađujuće za agresora pošto smo ga tukli na onim mjestima gdje se najmanje nadao da će biti tučen”, zapisao je u svom izvještaju komandant 7. Korpusa Mehmed Alagić.

 

Oslobađanje Vlašića bilo je prekretnica koja je omogućila operacije koje su rezultirale spajanjem dva krajiška korpusa, 7. korpusa koji je predvodio Alagić i 5. koji je predvodio Atif Dudaković.

 

Pripreme za samu operaciju vršene su na visinama preko 1.500 metara, u vrlo teškim meteorološkim uslovima uz snježne oluje. Alagić je donio odluku da se napad izvede 19/20. mart 1995. godine u jutarnjim satima. Novi kvalitet u izvođenju borbenih dejstava bio je ubacivanje većih borbenih jedinica u neprijateljsku pozadinu. U vrijeme izvođenja operacije visina snijega na Vlašiću bila je 1,3 metra, a na nekim dijelovima nanosi su bili veći od dva metra.

 

Bila je to jedna je od najveličanstvenijih pobjeda Armije RBiH. Pripreme su vršene na visinama preko 1500 metara, u vrlo teškim meterološkim uslovima uz snježne oluje. Snijeg je već tada bio viši od 130 cm.

 

Naročit značaj Vlašićke operacije proizilazi iz činjenice da je bila izraz višeg stepena razvoja Armije RBiH kada je bilo moguće na izabranom pravcu za ofanzivna dejstva, grupisati snage iz više korpusa da po jedinstvenom planu, pod neposrednom komandom komandanta 7. korpusa generala Mehmeda Alagića, izvedu podvig.

 

Vlašićka operacija je imala strateški značaj u pogledu potvrđivanja visokog borbenog morala a time i borbene sposobnosti Armije RBiH. Po osnovu rezultata te operacije, dodatno je ojačan visok borbeni moral cijele Armije RBiH i svih patriota.

 

Last modified on nedjelja, 24 Mart 2024 11:54

Istočna Bosna