19
Avgust

Ukoliko vam je Wi-Fi spor i ne funkcioniše, obratite pažnju na ove stvari

Na Wi-Fi brzinu može da utiče čitav niz parametara, od pozicije rutera do izbora provajdera interneta. Evo glavnih problema koji mogu da dovedu do sporijeg ili nefunkcionalnog Wi-Fija

 

U našim domovima je dosta uređaja kojima je potrebna Wi-Fi mreža i sopstvena IP adresa. Što ih je više to je mreža opterećenija i sporija.

 

Na brzinu može uticati i pozicija na koju je postavljen ruter. Ti uređaji emituju signal na 2,4 GHz i 5 GHz. Ipak, ne treba isključivati mrežu koja počiva na 2,4 GHz.

 

Njen signal lakše prolazi kroz zidove i druge čvrste objekte. Debeli betonski zid ili pod će potpuno blokirati mrežu od 5 GHz.

 

Previše korisnika

 

Što je više korisnika na istoj mreži, to će ona biti sporija. Potrebno je obratiti pažnju na to za šta koji uređaj koristi mrežu i kada to čini.

 

Stari mrežni kablovi

 

Moguće je i da probleme stvaraju stari ili oštećeni mrežni kablovi. Mrežni kablovi takođe mogu biti osjetljivi. Potrebno je provjeriti i da li možda negdje gube kontakt.

 

Pojačivači signala

 

Pojačivači signala su korisni, ali istovremeno mogu da stvaraju probleme. Potrebno je razmotriti mogućnost stvaranja kućne Wi-Fi mesh mreže.

 

Zagušenje Wi-Fi kanala

 

U gradovima često ima više Wi-Fi mreža koje rade jedna uz drugu. Svaka od njih uzima djelić dostupnog frekvencijskog opsega. Moguće je promijeniti broj kanala, iako noviji ruteri mogu sami da pronađu i odaberu najbolji dostupni kanal.

DNS server provajder internet pristupa je prespor

Po početnim postavkama koristi se onaj DNS koji vam nudi provajder internet usluga, a on može biti spor i nepouzdan pa tako odgovoran za brzinu interneta. Nekada treba pokušati s nekim drugim, piše Geek.hr.

Last modified on petak, 19 Avgust 2022 11:15

Istočna Bosna