Priznanje se dodjeljuje za hrabrost, istrajnost i višedecenijsku borbu za pravdu i prava običnog čovjeka, te očuvanje temeljnih sloboda.

 

Nana Fata je godinama vodila pravosudnu bitku za uklanjanje bespravno izgrađene pravoslavne crkve u njenoj avliji u Konjević Polju. Nakon presude Suda u Strazburu i godina odugovlačenja procesa uklanjanja, crkva je konačno srušena 5. juna 2021. godine. Iako narušenog zdravlja nana Fata je dočekala pravdu nakon skoro tri decenije.

 

- Zahvaljujem se svome Sarajevu i svim dobrim ljudima, ovoj Skupštini, svima. Ovo su sve moja braća i moje sestre. Umrla bih za sve njih. Da ih Allah sve pomogne - kazala je nana Fata Orlović kod preuzimanja plakete.