22
Oktobar

Od naredne godine neradna nedjelja u Federaciji BiH

Published in BiH

Vlada FBiH bi do kraja godine trebala usvojiti novi Zakon o unutrašnjoj trgovini.

 

Prednacrt je trenutno na pribavljanju mišljenja kod Ureda za zakonodavstvo, a potom bi svoj stav trebalo dati i Ministarstva finansija, nakon čega bi se Zakon našao pred Vladom Federacije BiH.

 

- Mislimo da će proći na Vladi sigurno. Siguran sam da će, barem što se tiče prednacrta proći sve zakonske procedure do kraja godine. Nakon toga ide u Parlament FBiH, rekao je ministar Amir Hasičević.

 

Iz Udruženja poslodavaca FBiH kažu da da je ministarstvo vrlo ozbiljno uvrstilo njihove inicijative u okviru novog zakona.

 

Poslodavci i Ministarstvo su protekle sedmice održalo zajednički sastanak sa predstavnicima Uprave za inspekcijske poslove FBiH i Udruženja za zaštitu potrošača.

 

Zauzet je jedinstven stav da se podrži uvođenje neradne nedjelje. Iz Sindikata radnika trgovine i uslužnih djelatnosti BiH odavno insistiraju upravo na uvođenju neradne nedjelje.

 

Predajednica Sindikata Mersiha Beširović je u ranijem razgovoru za Vijesti.ba objasnila koji su to argumenti Sindikata radnika u trgovini i uslužnim djelatnostima za uvođenje neradne nedjelje.

 

- Ono što jeste naše stanovište jeste isključivo želja radnika. Većina radnika sada ima taj jedan slobodan dan, to govorim o onim firmam gdje se poštuje zakon. Naravno postoje i firme koje to ne poštuju. Međutim, one taj dan nikada ne mogu planirati i nije tačno što pojedini zastupnici kažu da će sada biti fiksirano na nedjelju u odnosnu na situaciju kada one same biraju dan. To nije tačno, one ne biraju same dan, nego im poslodavac to raspoređuje. Vrlo često se to radi na sedmičnom nivou i vrlo često one ne znaju u narednoj sedmici koji će dan biti slobodni. A činjenica jeste da je to porodični dan. I ako se uzme u obzir da je populacija koja radi u ovom sektoru jesu mlađe žene, to jesu majke koje imaju školsku i predškolsku djecu. Njihova djeca, jesu slobodna nedjeljom, rekla je Beširović.

Istočna Bosna