10
Septembar

Momčilo Tešić osuđen na 20 godina zatvora

Published in BiH

Sud Bosne i Hercegovine donio je prvostepenu presudu kojom je Momčilo Tešić osuđen na 20 godina zatvora zbog učešća u strijeljanju 17 muškaraca s područja Srebrenice počinjenom 13. na 14. juli 1995. u mjestu Mršići (opština Vlasenica). 

Tešić je bio optužen kao pripadnik voda Vojne policije Vlaseničke brigade za pomaganje u genocidu, ali mu je Sud BiH izrekao kaznu za zločin protiv čovječnosti.

Vijeće je ocijenilo da nije dokazano da je Tešić imao genocidnu namjeru ili bio svjestan te namjere kod drugih, ali da jeste bio svjestan širokog i sistematskog napada na bošnjačko civilno stanovništvo zaštićene enklave Srebrenica.

“Pripadnici Vlaseničke brigade su u sklopu tog napada strijeljali grupu od 17 muškaraca, od kojih je jedan uspio pobjeći”, navela je predsjedavajuća Vijeća Mira Smajlović.

Ona je podsjetila na svjedočenje preživjelog strijeljanja, koji je kazao da je u Lukama izdvojen u grupi od 22 muškarca i da su nakon zlostavljanja u školi odvezeni na lokaciju na kojoj su vojnici, upalivši svjetla i otvorivši stranicu kamiona, prebacivali muškarce i ubijali.
Smajlović je napomenula da je svjedok opisao da je jedan od vojnika imao prirodno bijelu kosu i da je na fotografiji prepoznao optuženog. Ona je dodala da je i nekadašnji pomoćnik za bezbjednost u Vlaseničkoj brigadi potvrdio učešće Tešića u ovim likvidacijama, te naveo da su vojnici nakon ubistava prišli tijelima ubijenih radi pljačke.
Predsjedavajuća je podsjetila da je ovaj svjedok rekao da mu je Tešić pokazao mjesto gdje su tijela naknadno zakopana, kao i da je optuženi u to vrijeme htio da prizna učešće, ali da je imao prijetnje.
Vijeće nije našlo olakšavajućih okolnosti na strani optuženog, a od otežavajućih je u obzir uzelo bezobzirnost i broj žrtava.

“Na krajnje brutalan i hladnokrvan način izvršio je egzekuciju. Nije se opirao tim radnjama…već se vratio da opljačkaju ubijene”, kazala je Smajlović.

Ona je istakla da učešće u ubistvu bespomoćnih ljudi zahtijeva najtežu kaznu, ali da postoje još teža djela po kvantitetu i kvalifikaciji, za koje su predviđene veće kazne.

Vijeće je ocijenilo da nije dokazano da je Tešić imao genocidnu namjeru ili bio svjestan te namjere kod drugih, ali da jeste bio svjestan širokog i sistematskog napada na bošnjačko civilno stanovništvo zaštićene enklave Srebrenica.

“Pripadnici Vlaseničke brigade su u sklopu tog napada strijeljali grupu od 17 muškaraca, od kojih je jedan uspio pobjeći”, navela je predsjedavajuća Vijeća Mira Smajlović.

Ona je podsjetila na svjedočenje preživjelog strijeljanja, koji je kazao da je u Lukama izdvojen u grupi od 22 muškarca i da su nakon zlostavljanja u školi odvezeni na lokaciju na kojoj su vojnici, upalivši svjetla i otvorivši stranicu kamiona, prebacivali muškarce i ubijali.
Smajlović je napomenula da je svjedok opisao da je jedan od vojnika imao prirodno bijelu kosu i da je na fotografiji prepoznao optuženog. Ona je dodala da je i nekadašnji pomoćnik za bezbjednost u Vlaseničkoj brigadi potvrdio učešće Tešića u ovim likvidacijama, te naveo da su vojnici nakon ubistava prišli tijelima ubijenih radi pljačke.

Predsjedavajuća je podsjetila da je ovaj svjedok rekao da mu je Tešić pokazao mjesto gdje su tijela naknadno zakopana, kao i da je optuženi u to vrijeme htio da prizna učešće, ali da je imao prijetnje.
Vijeće nije našlo olakšavajućih okolnosti na strani optuženog, a od otežavajućih je u obzir uzelo bezobzirnost i broj žrtava.

“Na krajnje brutalan i hladnokrvan način izvršio je egzekuciju. Nije se opirao tim radnjama…već se vratio da opljačkaju ubijene”, kazala je Smajlović.

Ona je istakla da učešće u ubistvu bespomoćnih ljudi zahtijeva najtežu kaznu, ali da postoje još teža djela po kvantitetu i kvalifikaciji, za koje su predviđene veće kazne.

Vijeće je Tešiću, koji se branio sa slobode odredilo pritvor, a na izrečenu presudu postoji mogućnost žalbe.

Sa Tešićem se za pomaganje u genocidu u Srebrenici ranije sudilo i Miletu Kosoriću, ali je postupak protiv njega razdvojen zbog bolesti. U ovom predmetu su krajem 2017. bili optuženi i Borislav Stojišić i Rajko Drakulić, ali oni nisu dostupni pravosudnim organima BiH.

Suđenje je počelo 2018. godine.

Vijeće je Tešiću, koji se branio sa slobode, odredilo pritvor.

Na ovu presudu postoji mogućnost žalbe.

Presuda je izrečena nakon iznošenja završnih riječi Odbrane, koja je tražila oslobađajuću presudu, ocijenivši da nije van razumne sumnje dokazana odgovornost optuženog. Branilac Rade Golić je podsjetio na iskaze svjedoka koji su rekli da nisu vidjeli Tešića prilikom izdvajanja muškaraca u Lukama, kao i da nije dokazano njegovo učešće u ubistvima.

Istočna Bosna