20
Oktobar

Schmidt: Opasan i nepotreban rizik po građane RS

Published in BiH
Osporavanje nadležnosti i rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH – opasan i nepotreban rizik po živote i dobrobit svih građana BiH
 
 
Visoki predstavnik Christian Schmidt izričito naglašava da “Zakon o lijekovima i medicinskim sredstvima RS” predstavlja ozbiljno osporavanje nadležnosti i nesmetanog funkcioniranja Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.
 
 
Prema Ustavu BiH, entiteti su dužni u potpunosti poštivati ​​Ustav i odluke državnih institucija, poput Zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima BiH.
 
 
Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH je jedina institucija u BiH koja je ovlaštena, sposobna i opremljena da osigura da lijekovi i medicinski uređaji koji su u upotrebi u BiH budu sigurni, kvalitetni i efikasni.
 
 
To je ujedno i jedina takva agencija koja je osnovana i radi u skladu sa EU Acquis, kao uslov za BiH u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
 
 
Svako poništavanje ove reforme direktno je usmjereno protiv zaštite javnog zdravlja, a time i opasan i nepotreban rizik po živote i dobrobit svih građana BiH.
 
 
Visoki predstavnik poziva svakog pojedinačnog predstavnika u Narodnoj skupštini RS da ispoštuje svoje obaveze u skladu sa Ustavom BiH, pokaže odgovornost prema javnom zdravlju i dobrobiti građana i da ne idu u usvajanje Prijedloga zakona o lijekovima i medicinskim proizvodima RS.