22
Decembar

EU zabrinuta zakonima u RS: Dovesti će do ozbiljnih posljedica

Published in Svijet

Nacrti zakona o imunitetu i referendumu i građanskoj inicijativi u RS, koji su danas usvojeni u prvom čitanju, suprotni su EU putu Bosne i Hercegovine.
Pozivamo delegate u Narodnoj skupštini RS da ponovo razmisle i ne idu dalje sa ovim nacrtima zakona.

 

Saopćeno je ovo danas iz Delegacije EU.

 

- Nacrtom zakona o imunitetu RS se umanjuje sudska odgovornost političkih predstavnika, a njegovom retroaktivnom primjenom dovela bi se u pitanje pravna sigurnost. Kao takvo, njegovo konačno usvajanje bi uticalo na vladavinu prava. Podsjećamo da, kako je predviđeno Aneksom 10 Dejtonskog mirovnog sporazuma, “strane će u potpunosti sarađivati sa visokim predstavnikom”, navode iz Delegacije EU u BiH i dodaju:

 

- Vezano za Nacrt zakona o referendumu i građanskoj inicijativi, EU je ozbiljno zabrinuta zbog zakona i inicijativa u entitetu Republika Srpska koje su u suprotnosti sa EU putem Bosne i Hercegovine, uključujući secesionističku retoriku i dovođenje ustavnog poretka zemlje u pitanje. EU naglašava da je potrebno održati suverenitet, teritorijalni integritet, ustavni poredak i međunarodni identitet Bosne i Hercegovine. Svaka radnja usmjerena protiv ovih principa će dovesti do ozbiljnih posljedica.

 

EU poziva sve političke aktere u Bosni i Hercegovini da se suzdrže od provokativne retorike i retorike podjela, kao i takvih radnji, posebno onih koje dovode u pitanje suverenitet, jedinstvo i teritorijalni integritet zemlje. EU ponavlja svoju nedvosmislenu opredijeljenost za EU perspektivu Bosne i Hercegovine kao jedinstvene, ujedinjene i suverene zemlje.

Istočna Bosna