- Entitet RS može slaviti 26 godina postojanja bez bilo kakve veze sa onim što se dešavalo tokom agresije. Kad se pokaže spremnost za to razgraničenje i distanciranje od zločina i zločinaca, može se razgovarati o obilježavanju datuma uspostave administrativne jedinice u Bosni i Hercegovini RS-a. Mi svi zajedno trebamo raditi na eliminaciji posljedica genocida na temeljima sudski dokazanih i presuđenih činjenica. Ako neko smatra da je Vojska RS-a stvaralac entiteta RS, a ta vojska je presuđena da je počinila genocid, ne postoji datum koji bi mogao privući Bošnjake da ga obilježavaju kao dan RS-a - zaključuje Salkić.

 

Iz Ureda visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu jučer je navedeno da Republika Srpska, kao dio Bosne i Hercegovine, ima puno pravo da utvrđuje svoje praznike, uključujući i Dan Republike Srpske. Međutim, Dan Republike Srpske ne bi trebalo obilježavati 9. januara, prema odlukama koje je donio Ustavni sud BiH.