Iz Fonda je saopćeno da su jučer od Ministarstva preuzeli ovu lokaciju namijenjenu za uspostavljanje centra za zbrinjavanje radioaktivnog otpada.

 

U saopćenju se, između ostalog, navodi da će Hrvatska bezbjedno zbrinuti radioaktivni otpad i iskorištene izvore jonizirajućeg zračenja koje posjeduje, te da će tokom projekta Fond kontinuirano "sarađivati sa lokalnom i općom javnošću, te prekograničnim dionicama".

 

Ova lokacija odobrena je uprkos upozorenjima iz BiH da bi gradnja odlagališta na ovom mjestu mogla ugroziti 250.000 ljudi iz sliva rijeke Une.

 

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa u Vijeću ministara Staša Košarac rekao je ranije da je ova lokacija za BiH neprihvatljiva, lokalno stanovništvo je protivljenje iskazalo na brojnim protestima, a ovaj hrvatski plan je jedna od rijetkih tema u BiH oko koje su se domaći zvaničnici u potpunosti saglasili.

 

Planirano odlagalište radioaktivnog otpada je na Trgovskoj gori u hrvatskoj općini Dvor, u neposrednoj blizini Bosanskog Novog, što je oko 900 metara od zaštićenog područja - Parka prirode "Una" i ugrozilo bi više od 250.000 stanovnika u slivu ove rijeke.