05
Oktobar

Ramiz Salkić: Jedan korak ka usklađivanju Ustava bh. entiteta RS s Ustavom države BiH

Published in BiH

Brisanjem odredbe u Ustavu bh. entiteta RS o postojanju smrtne kazne, Ustavni sud Bosne i Hercegovine je načinio jedan korak ka usklađivanju entitetskog i državnog ustava i ispunjavanju međunarodnih obaveza ...

 

jedan korak ka uskladjivanju ustava bh entiteta rs s ustavom drzave bih ramiz salkic 5d9783080334e


... Bosne i Hercegovine – ocijenio je za Fenu entitetski potpredsjednik Ramiz Salkić.

 

Ukazuje da je to samo jedan korak, imajući u vidu da postoje i druga pitanja u Ustavu entiteta koje bi trebalo uskladiti i sa Ustavom Bosne i Hercegovine, ali i sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima.

 

- Također, u Ustavu entiteta RS treba biti suštinski implementirana odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine o konstitutivnosti Bošnjaka, Srba i Hrvata na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a ne samo formalno kako je to sada – naglasio je Salkić.

 

Konstitutivnost za sva tri naroda po istoj odluci suda, kako je upozorio, nije jednaka u oba entiteta, što sigurno nije suština odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.

 

Ustavni sud BiH je, odlučujući o zahtjevu Kluba delegata bošnjačkog naroda u Vijeću naroda Republike Srpske za ocjenu ustavnosti člana 11. stav 2. Ustava Republike Srpske, utvrdio da osporena odredba nije u skladu sa članom II/2. Ustava Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 1. Protokola broj 13 uz Evropsku konvenciju koji se odnosi na ukidanje smrtne kazne u svim okolnostima.

 

Stoga je Ustavni sud ukinuo osporenu odredbu i utvrdio da osporena odredba prestaje važiti narednog dana od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine".

 

Ustavni sud je naveo da je stupanjem na snagu Protokola broj 13 uz Evropsku konvenciju smrtna kazna ukinuta u svim okolnostima, te da navedeni protokol predstavlja pravno obavezujući akt za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, uključujući i njene entitete.

 

IB.com / FENA