04
Maj

Staro muslimansko groblje u Sasama kod Srebrenice prebačeno na drugu lokaciju

Published in Istočna Bosna

Staro muslimansko groblje u Sasama je, uz saglasnost porodica ukopanih, izmješteno na drugu lokaciju nakon procjene menadžmenta Rudnika olova i cinka "Sase" da će proširenje akumulacije rudnog jalovišta ugroziti to groblje.


Predsjednik Medžlisa Islamske zajednice Srebrenica Faruk Hasanović rekao je novinarima da je izmješteno ukupno 14 grobnih mjesta, a sve troškove dislokacije, uređenja novog groblja i izgradnje pristupnog puta finansirala je firma "Gros" iz Gradiške, u okviru koje posluje Rudnik "Sase".

 

"U dogovoru i saradnji sa Rudnikom 'Sase' sve je urađeno prema zakonskim propisima. Porodice su nadležnim inspekcijskim službama podnijele zahtjev za izmještnje groblja i nakon dobijenog rješenja ovlašćeno pokopno društvo obavilo je ekshumacije i ukop skeletnih ostataka na lokalitetu Gradina", naveo je Hasanović, dodajući da je taj prostor uređen, formirano novo groblje i izgrađen makadamski put do groblja.

 

Tehnički direktor "Grosa" Aleksandar Petrić zahvalio je porodicama ukopanih za razumijevanje i izrazio zadovoljstvo što je ova osjetljiva aktivnost uspješno realizovana uz maksimalno razumijevanje svih strana u dogovoru.