biba bih

06
Novembar

ZBOG ZLOČINA KOJE JE POČINIO U SREBRENICI I BRATUNCU DOBIO 12 GODINA ZATVORA

Published in BiH

Apelaciono vijeće Suda BiH potvrdilo je presudu kojom je Saša Cvetković osuđen na 12 godina zatvora zbog učešća u ubistvima u Sasama kod Srebrenice i silovanju u Bratuncu 1992. godine.

Birn
 

Cvetković je proglašen krivim za učešće u ubistvima Alage i Mejre Halilović, civila romske nacionalnosti, u mjestu Kolonija kod Srebrenice, kao i za silovanje dvije osobe počinjeno u junu 1992. u Bratuncu.

Presudom je utvrđeno da je Cvetković silovao maloljetnu E. K., kao i R. D., koja je u vrijeme zločina imala nepunih 20 godina.

 

Apelaciono vijeće je potvrdilo presudu iz marta 2019., kojom je Cvetkoviću za ove zločine izrečena zatvorska kazna u trajanju od 12 godina, prenosi Birn.

Presudom je djelimično usvojen imovinskopravni zahtjev oštećene E. K. te je optuženom naloženo da joj isplati 15.000 KM zbog pretrpljene boli.

Druga oštećena R. D. se presudom upućuje na parnicu jer se nije izjasnila o visini naknade.

Suđenje Cvetkoviću počelo je u julu 2017. godine. Na ovu presudu ne postoji mogućnost žalbe.