11
April

Borci traže da im se preusmjeri 20 miliona KM od vansudskih nagodbi

Published in BiH

Predstavnici boračke populacije traže uvažavanje zaključaka Radne grupe za izmjene i dopune Zakona o pravima demobiliziranih boraca, a direktno i primjenu Zakona o pravima demobiliziranih boraca

 
 

Predsjednik Saveza boraca Federacije BiH Sabahudin Ramić uputio je zahtjev federalnoj Vladi i premijeru Fadilu Novaliću u kojem traži da se od eventualnih vansudskih nagodbi Vlade sa Sindikatom državnih službenika i namještenika borcima preusmjeri 20 miliona maraka.

- Kako je u toku postupak pravnih radnji i finansijske obaveze Vlade FBiH prema Sindikatu državnih službenika i namještenika u smislu postupanja po pravomoćnim i izvršnim presudama iz radno-pravnog statusa istih, a postoji mogućnost vansudske nagodbe sa tužiocima, s tim u vezi otvara se mogućnost za implementaciju cca. 20.000.000,00 (dvadesetmiliona KM) koja bi preostala po potpisivanju vansudske nagodbe, te Vam se obraćamo sa ciljem da gore navedena finansijska sredstva preusmjerite putem Ministarstva za pitanja boraca i invalida OOR-a i tim omogućite sa jedne strane uvažavanje zaključaka Radne grupe za izmjene i dopune Zakona o pravima demobiliziranih boraca, a direktno i primjenu Zakona o pravima demobiliziranih boraca – stoji u zahtjevu koji je upućen Vladi FBiH i Novaliću.

Izvor:   Faktor