06
Juni

Novo suđenje za genocid u Srebrenici 12. juna

Published in BiH

Suđenje Miletu Kosoriću i Momčilu Tešiću, bivšim pripadnicima Vlaseničke brigade Vojske Republike Srpske (VRS), za genocid u Srebrenici počet će u utorak, 12. juna.

Na statusnoj konferenciji pred Državnim sudom tužilac Predrag Tomić je kazao da je u pismenoj formi dostavio prijedlog dokaza koje planira izvesti tokom suđenja, kao i prijedlog utvrđenih činjenica pred Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju (MKSJ), javio je BIRN BiH.

Kosorićev advokat Dragan Gotovac je naveo da je u pismenom podnesku zatražio dodjelu dodatnog advokata jer je njegov branjenik optužen za najteže krivično djelo, te se radi o predmetu koji je dosta složen i kompleksan.

Predsjedavajuća Sudskog vijeća Mira Smajlović je istakla da predmet činjenično i pravno nije kompleksan, te da se može dodijeliti dodatni advokat samo kad branilac Gotovac nije u mogućnosti da prisustvuje glavnom pretresu.

Kosorić i Tešić su optuženi da su od 6. do 19. jula 1995. svjesno pružili pomoć članovima udruženog zločinačkog poduhvata, koji je imao za cilj da se zatoče i pogube vojno sposobni muškarci Bošnjaci iz srebreničke enklave, a prisilno presele žene, djeca i starci.

Optuženi su ove radnje poduzimali u sklopu širokog i sistematičnog napada VRS-a i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske (MUP RS), koji je bio usmjeren protiv stanovništva tadašnje zaštićene zone Ujedinjenih nacija (UN), navodi se u optužnici.

Kosorić se tereti kao komandant Vlaseničke brigade VRS-a, a Tešić kao pripadnik Vojne policije Vlaseničke brigade VRS-a.

U tom predmetu optuženi su i Branislav Stojišić i Rajko Drakulić koji nisu dostupni Tužilaštvu BiH.